Searching...
2013. március 14., csütörtök

Bem József altábornagy

219 éve született Bem József altábornagy. Kossuth Lajos teljes bizalmát élvezte, Petőfire óriási hatással volt.Józef  Zachariasz Bem 1794. március 14-én született Lengyelországban. Tanulmányait Krakkóban, majd a varsói Tüzér és Műszaki Iskolában folytatta.Napóleon  1812-es oroszországi hadjáratában tüzérhadnagyként vett részt1815-ben belépett az orosz fennhatóság alatt álló Lengyel Főkormányzóság hadseregébe

1848 szeptemberében egy lengyel–horvát légió felállításának tervével Magyarországra akart utazni, de az október 6-ai forradalom Bécsben érte. A város eleste után Magyarországra szökött és november 3-án jelentkezett szolgálattételre Kossuth Lajosnál.

Bem altábornagy határozott intézkedéseivel rövid idő alatt újrarendezte a szétzilált – a csucsai szorosnál álló – erdélyi hadsereget. Gyors hadmozdulatokkal karácsonykor elfoglalta Kolozsvárt. Januárban Karl Urban ezredes csapatait üldözve betört Bukovinába, majd felszabadította Székelyföldet, ahol kiegészítette haderőit. Február 9-én  Piskinél legyőzte az egyesült osztrák–orosz haderőt, és ismét Székelyföldre vonult.A Piskinél vívott csatában és a győzelemben döntő szerep hárult a Gál Sándor ezredes által, az első székely határőrezredből a Bem táborába vezényelt három csíki zászlóaljnak.

Július 31-én azonban a segesvári csatában vereséget szenvedett, hadserege teljesen szétzilálódott.1849 augusztusában  Törökországba menekült.  1850. december 10-én Aleppóban elhunyt.

Petőfi rajza Bem Józsefről


 Szerencse és az isten
Tőlünk elpártola,
Egy pártfogó maradt csak
Velünk: ez Bem vala.

Oh Bem, vitéz vezérem,
Dicső tábornokom!
Lelked nagyságát könnyes
Szemekkel bámulom.

Nincsen szóm elbeszélni
Nagy hősiségedet,
Csak néma áhitattal
Szemléllek tégedet,

S ha volna ember, kit mint
Istent imádanék,
Meghajlanék előtted
Térdem, meghajlanék.
(Részlet Petőfi Sándor Négy nap dörgött az ágyú című verséből)

Forrás: Wikipédia és Google

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

 
Back to top!